UV verlijmen

Losse glascomponenten kunnen wij onzichtbaar en onwrikbaar met elkaar verlijmen. Dit proces gebeurt op UV-verlijmafdeling. De techniek die wij toepassen, komt uit de ruimtevaart waardoor mogelijkheden die tot voor kort ondenkbaar waren mogelijk worden. Er is een breed spectrum aan lijmsoorten die zolang wordt voldaan aan een aantal voorwaarden glas onzichtbaar verlijmd. Veelgebruikte materiaalcombinaties zijn glas/glas, glas/hout of glas/metaal.

De dunne, blanke polymeer lijm wordt behandeld met UV-stralen. Hierdoor ontstaan in slechts enkele seconden homogene verbindingen. De componenten worden aan elkaar vastgelijmd en de lijmnaad is zuiver transparant en daardoor onzichtbaar. Bovendien duurzaam. Testen hebben uitgewezen, dat de kans op glasbreuk groter is, dan de kans dat deze lijmnaad loslaat.